Wydarzenia

Biesiada Kupiecka 2013

Aug 21, 2013

Ponad 600 osób uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich „ Razem ” w dniu 21 czerwca 2013 w domu biesiadnym ” Czerniecówka „ w Wojciechowie.

Integracja środowiska kupieckiego, dostawców i producentów jest okazją do nawiązania skuteczniejszej współpracy w konkurowaniu o konsumenta, wymiany doświadczeń i pomysłów na rozwój oferty skierowanej do klienta. Producenci zaprezentowali swoje wyroby na stoiskach degustacyjnych i grillowych.

Coroczną biesiadę kupiecką uświetniły: przelot paralotniarzy, grupa sarmacka „Kabarella”, która zaprezentowała pokazy z białą bronią, bronią palną i sceny walk, oraz od strony muzycznej zespół „ Meffis „

« Wróć