Wydarzenia

Konkurs ZAWODY O NAGRODY ZAKOŃCZONY!

Feb 6, 2012

Z końcem listopada 2011 roku został zakończony konkurs ZAWODY O NAGRODY". Trzema najlepszymi hasłami

zostały:

"ŚWIEŻE PRODUKTY, POLSKIE I TANIE ZAWSZE MOŻESZ KUPIĆ W RAZEM-LEWIATANIE" ,p. Agnieszka Pietrzak z Lublina

"LEWIATAN-RAZEM Z TEGO DOBRZE ZNANY, ŻE KAŻDY ZAKUP JEST TUTAJ UDANY", p. Marek Wójtowicz z Lublina

"KIEDY W RAZEM KUPUJEMY, TO SWÓJ CZAS SZANUJEMY. BO LEWIATAN WSZYSTKO MA: TOWAR, JAKOŚĆ ORAZ SMAK”, p. Małgorzata Kowalczyk z WojciechowaI Nagroda

7-dniowa wycieczka zagraniczna dla 2 osób

p. Agnieszka Pietrzak z Lublina

Hasło:

"ŚWIEŻE PRODUKTY, POLSKIE I TANIE ZAWSZE MOŻESZ KUPIĆ W RAZEM-LEWIATANIE"

 

II Nagroda

3-dniowy pobyt w SPA dla 2 osób

p. Marek Wójtowicz z Lublina

Hasło:

"LEWIATAN-RAZEM Z TEGO DOBRZE ZNANY, ŻE KAŻDY ZAKUP JEST TUTAJ UDANY"

 

III Nagroda

3-dniowy pobyt w SPA dla 2 osób

p. Małgorzata Kowalczyk z Wojciechowa

Hasło:

"KIEDY W RAZEM KUPUJEMY, TO SWÓJ CZAS SZANUJEMY. BO LEWIATAN WSZYSTKO MA: TOWAR, JAKOŚĆ ORAZ SMAK”


Laureaci Laptop marki HP COMPAQ


Lp Imię i nazwisko Miejscowość
1 Katarzyna Krawczyk Babin
2 Elżbieta Wrzosek Baranów
3 Bożena Jakoniuk Biała Podlaska
4 Krystyna Romaniuk Biała Podlaska
5 Beata Protaś Biała Podlaska
6 Danuta Lubańska Biała Podlaska
7 Małgorzata Kleboniuk Bohukały
8 Iwona Olender Brzeźno
9 Jan Wojciechowski Chełm
10 Piotr Kwiatkowski Chełm
11 Maria Kowal Chmielek
12 Tomasz Kowalczyk Cyców
13 Angelika Przychodaj Cyców
14 Barbara Lauzer Ćmiłów
15 Tomasz Pintal Dąbrowa
16 Barbara Jabłońska Dęblin
17 Karol Łukasz Buławski Dokudów Pierwszy
18 Sylwia Prucnal Dorohusk
19 Alicja Muda Dubeczno
20 Iza Kozioł Fajsławice
21 Anna Szcześniak Goraj
22 Jolanta Adamska Góra Puławska
23 Maria Doroszuk Jakubowice Konińskie
24 Wiesława Pełczyńska Janów
25 Bożena Piotrowska Janów Lubelski
26 Agnieszka Jakoniuk Janów Podlaski
27 Halina Golec Kalinówka
28 Agnieszka Bartosiuk Kąkolewnica
29 Anna Szywacz Kodeń
30 Alina Kaciuczyk Kodeń
31 Andrzej Misiarz Końskowola
32 Stanisław Pecka Krasnystaw
33 Teresa Szuryga Krasnystaw
34 Justyna Gawińska Krasnystaw
35 Tadeusz Tatara Kraśnik
36 Anna Stępień Kraśnik
37 Marzena Borowska Krężnica Jara
38 Anna Kuryło Krupe
39 Grażyna Sitacz Księżpol
40 Jadwiga Budgusaim Lublin
41 Bartłomiej Pędrak Lublin
42 Krzysztof Poniatowski Lublin
43 Janusz Maj Lublin
44 Anna Śadczuk Lublin
45 Andrzej Kowalski Lublin
46 Krystyna Paradzińska Lublin
47 Anna Gromysz Lublin
48 Teresa Ziemska Lublin
49 Elżbieta Kłos Lublin
50 Anna Oremczuk Lublin
51 Izabela Lizer-Wysocka Lublin
52 Urszula Mrówczyńska Lublin
53 Elżbieta Duda Lublin
54 Jadwiga Załoga Łabunie
55 Danuta Maj-Lato Łęczna
56 Iwona Kamińska Łuszczów Pierwszy
57 Marian Stawek Marysin
58 Jadwiga Trojak Michów
59 Bożena Górka Michów
60 Teresa Sałek Milejów
61 Grzegorz Celejewski Nałęczów
62 Krzysztof Walczak Nałęczów
63 Mariola Cąkała Nowodwór
64 Dariusz Sądej Oborki
65 Krystyna Szkutnik Opole Lubelskie
66 Andrzej Rogowski Osuchy
67 Dorota Nowak Palikije
68 Janusz Skulimowski Parczew
69 Piotr Wiśniewski Piaski
70 Beata Sikora Piaski
71 Katarzyna Tracichleb Piaski
72 Marek Król Piotrków
73 Małgorzata Niezgoda Polichna
74 Barbara Lewtak Puławy
75 Jarosław Kowalik Radzyń Podlaski
76 Marzena Zaręba Rataj Poduchowny
77 Barbara Hołowieniec Rozwadówka Folwark
78 Ewa Daszkiewicz Rudno
79 Anna Wątur Sędowice
80 Joanna Szewera Skierbieszów
81 Urszula Babkiewicz Sosnowica
82 Joanna Kubińska Stary Brus
83 Barbara Stachańska Strzeszkowice Duże
84 Jacek Torenc Styżyniec
85 Grzegorz Żarnowski Szczekarków Kolonia
86 Anna Milewska Tarnawatka
87 Małgorzata Kowalska Tomaszowice
88 Monika Borowiec Trawniki
89 Zbigniew Michałek Tuczna
90 Alina Turczyńska Turobin
91 Jerzy Jastrzębski Urzędów
92 Aleksandra Sapała Wojciechów Kolonia Piąta
93 Agnieszka Skiba Wólka Lubelska
94 Krystyna Korga Zwierzyniec
95 Aneta Kusz Żmudź


Lista sklepów .pdf
Regulamin konkursu .pdf


REGULAMIN KONKURSU

REGULAMINU KONKURSU W SIECI SKLEPÓW LEWIATAN-RAZEM


/Określa zasady udziału, wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród w konkursie klientów sieci sklepów Lewiatan-Razem/


POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ZAWODY O NAGRODY”.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
3. Organizatorem Konkursu jest:
a. Sieć sklepów Lewiatan-Razem z siedzibą w Lublinie ul. Mełgiewska 2, zwana dalej Organizatorem, oraz
franczyzobiorcy sieci Lewiatan-Razem, zwani dalej Organizatorem lub zamiennie Sklepem.
4. Konkurs jest prowadzony w wyznaczonych placówkach handlowych (zwanych dalej Sklepami), należących do sieci sklepów Lewiatan- Razem. Lista Sklepów biorących udział w konkursie znajduje się na stronie internetowej sieci www.stowarzyszenie-razem.pl ponadto Sklepy biorące udział w konkursie są oznakowane plakatami (ulotkami).
5. Konkurs trwa w okresie od 01.10.2011r. do 30.11.2011r.


ZASADY UCZESTNICTWA6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, klienci Sklepu
Lewiatan- Razem zwani dalej Klientami.
7. W konkursie nie mogą brać udziału:
a. właściciele sklepu oraz ich najbliższa rodzina ( małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
b. pracownicy sklepu oraz ich najbliższa rodzina ( małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
c. pracownicy Stowarzyszenia RAZEM i Sieci Lewiatan.
8. Klient, biorący udział w konkursie otrzymuje od pracownika sklepu Lewiatan-Razem kupon konkursowy, który powinien zawierać:
a. pieczątkę sklepu oraz podpis pracownika wydającego kupon,
b. miejsce na dane teleadresowe klienta oraz zgodę klienta na wykorzystanie danych w celach marketingowych w przypadku otrzymania nagrody,
c. miejsce na pieczątki potwierdzające dokonanie zakupu w ramach konkursu,
d. miejsce, na wpisanie hasła reklamującego sieć Lewiatan-Razem.
9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę min. 25 zł.
10. Klient posiadający paragon spełniający w/w warunki otrzymuje od sprzedawcy pieczątkę na kuponie. Wielokrotność kwoty 25 zł uprawnia do otrzymania kolejnych pieczątek. Klient jest zobowiązany do zachowania paragonów.
11. Po zebraniu 16 pieczątek, Klient umieszcza kupon konkursowy wraz z paragonami w białej kopercie formatu C 6, zakleja ją, następnie wrzuca kopertę do znajdującej się w sklepie oznakowanej urny. (Koperty będą dostępne w sklepie).
12. Klient może na kuponie w wyznaczonym miejscu wpisać hasło reklamujące Sieć Lewiatan-Razem. Spośród kuponów z wpisanymi hasłami zostaną wyłonieni autorzy najciekawszych haseł - laureaci nagród extra sieci Lewiatan-Razem. (wycieczka i pobyty w SPA)
13. Kupon jest ściśle związany ze sklepem, w którym został wydany. Wyłącznie kupony i paragony ze sklepu, w którym zostały wydane będą uwzględnione przy przyznawaniu nagród tego sklepu.
14. W przypadku stwierdzenia, że kupon nie spełnia wymagań regulaminu (brak pieczątki sklepu, brak danych klienta, brak wymaganej ilości pieczątek potwierdzających zakup) lub paragony są nie z tego samego, co kupon sklepu, albo nie spełniają warunków regulaminu określonych w pkt.11, stwierdza się nieważność kuponu.


ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW ORAZ PRZEKAZANIA NAGRÓD15. Nagrody extra Sieci Lewiatan-Razem:
a. Nagroda nr 1 – siedmiodniowa wycieczka zagraniczna dla dwóch osób oraz dodatkowa nagroda pieniężna z przeznaczeniem na podatek dochodowy.
b. Nagroda nr 2 i 3 - trzy dniowy pobyt w SPA dla dwóch osób oraz dodatkowa nagroda pieniężna z przeznaczeniem na podatek dochodowy.
c. Autorzy najciekawszych haseł reklamujących sieć Lewiatan-Razem zdobędą nagrody extra Sieci Lewiatan-Razem. Zostaną wyłonieni spośród autorów haseł umieszczonych na kuponach konkursowych złożonych we wszystkich sklepach Sieci Lewiatan-Razem, biorących udział w konkursie.
d. Wyłonienie laureatów nagród extra Sieci Lewiatan-Razem odbędzie się w siedzibie sieci w Lublinie ul. Mełgiewska 2 w dniu 21 grudnia 2011 r. przez komisję konkursową.
16. Nagrody sklepu:
a. Nagrody sklepu będą przyznane osobom, które złożą największą ilość ważnych kuponów konkursowych.
b. Laureaci zostaną wyłonieni przez komisję konkursową pracującą pod nadzorem właściciela sklepu.
c. Pierwsze miejsce - nagroda nr 1 laptop marki HP COMPAQ z oprogramowaniem operacyjnym oraz dodatkowa nagroda pieniężna
z przeznaczeniem na podatek dochodowy.
d. Drugie miejsce - piekarnik elektryczny.
e. Trzecie miejsce - nagroda nr 3
f. Za zajęcie kolejnych miejsc przewidziane są liczne nagrody pocieszenia.
17. W przypadku, gdy więcej niż jeden klient złoży taką samą liczbę ważnych kuponów konkursowych o przyznaniu nagrody zadecyduje wartość zakupów zrealizowanych w ramach konkursu. Ww. wartość będzie wyliczona na podstawie dołączonych do kuponów paragonów.
18. W przypadku, gdy wartość zakupów obliczona na podstawie paragonów będzie taka sama, nagroda zostanie przyznana klientowi, który odpowie poprawnie na pytania konkursowe przygotowane na tą okoliczność przez komisję konkursową.
19. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Otrzymującemu nagrodę nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
20. Organizator nie jest gwarantem, jakości nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagród.
21. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego zryczałtowanego wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartośd nagrody przekracza kwotę760,- PLN. Mając powyższe na względzie, obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku zdobycia nagród:
a. Nagrody extra sieci nr 1 – 7-dniowa wycieczka zagraniczna dla dwóch osób oraz dodatkowej nagrody pieniężnej.
b. Nagrody extra sieci nr 2 i 3 – 3-dniowy pobyt w SPA dal dwóch osób oraz dodatkowej nagrody pieniężnej.
c. nagrody nr 1 sklepu Lewiatan-Razem - laptopa z oprogramowaniem oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej.
22. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 21 lit. a, b oraz c nie zostanie wypłacona zwycięzcy, a przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca nagrody upoważnia organizatora do odprowadzenia podatku od wygranej do właściwego urzędu skarbowego.
23. Nagrody extra Sieci Lewiatan-Razem oraz nagrody sklepu nr 1, 2 i 3 zostaną wręczone zwycięzcom po podpisaniu protokołu odbioru nagrody.
24. Przekazanie nagród będzie miało miejsce w sklepie, w którym został złożony kupon konkursowy.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ODBIÓR NAGRÓD.25. Klienci, którzy zostaną zwycięzcami konkursu będą o tym fakcie powiadomieni w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców telefonicznie, listownie lub drogą emailową. Lista zwycięzców będzie wywieszona w sklepie oraz na stronie internetowej www.stowarzyszenie-razem.pl
26. Klient powinien odebrać nagrodę sklepu w ciągu 7 dni licząc od dnia powiadomienia nie później jednak niż do dnia 31.12.2011 r. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z nagrody.
27. Wręczenie nagrody extra sieci Lewiatan-Razem nastąpi do dnia 15.01.2012 r. w sklepie, w którym został złożony zwycięski kupon.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE.28. Uczestnik konkursu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie konkursowym potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
29. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych teleadresowych w celach marketingowych na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu jest – w rozumieniu w/w Ustawy – Organizator.
30. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania konkursu z ważnych powodów np. zmiany przepisów prawnych lub zdarzeń losowych niezależnych od organizatora.
32. Wszelkie informacje na temat niezgodnego z regulaminem przebiegu konkursu można zgłaszać do Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich „RAZEM” na adres biuro@stowarzyszenie-razem.pl

lub do właściciela sklepu.


Lista Sklepów biorących udział w konkursie

NAZWA MIASTO

 

ADRES

 

Firma Handlowa "NIKA" Joanna Wdowiak Annopol ul. Rynek 23
Sklep Spoż.- Przem. Mini-Market Jan Litwinek Baranów ul. Rynek 9
Sklep spoż. "U Marka" Bełżyce Babin 2
FH"Victoria" sklep spoż. przem.."Aleksandra" Biała Podlaska ul. Orzechowa 34
Firma Handl. A. Kłonica Biała Podlaska Cicibór Duży 75
Firma Usługowo-Handlowa "KUBUŚ" Biała Podlaska ul. Łomaska 48
FHU "FIGA" Biała Podlaska ul. Witoroska 47
Sklep "Figa" Biała Podlaska ul. Grzybowa 60
Sklep spożywczo -przemysłowy Biała Podlaska ul. Twarda 54a
PW "SABAT" Beata Sawicka Brzeźno Brzeźno 9
PW " NEPTUN" Chełm ul. Szkolna 16
Firma Łysomirscy S.C. Chełm ul. Szpitalna 20
Mini market Chełm ul. Zachodnia 8b
FHU MAX Małgorzata Zuzaniuk Cyców ul. Chełmska 23
Sklep spożywczy Cyców ul. Lubelska 1
Sklep Ogólnoprzemysłowy "PSZCZÓŁKA" Dęblin ul. Przechodnia 2
PW SABAT Beata Sawicka Sklep nr 3 Dorohusk ul. I Armii Wojska Polskiego 36
Sklep Spożywczy "U JAROSZA" Dubienka I Armii Wojska Polskiego 4
Sklep wielobranżowy Dzierzkowice ul. Rynek 143
Sklep "IDZIK" S.C. Fajsławice Fajsławice 5
MiniMarket Goraj ul. Rynek 600 - lecia 2
ZHU MARK " PLAST Hańsk Dubeczno 12/7
ATUT Sklep Spoż.-Przemysłowy Barbara Majder Hrubieszów ul. Zamojska 2
Hurtownia Art. Spoż.-Przem. Edmund Majder Hrubieszów ul. 3 Maja 10
PHU "MAR-LENA" Sklep Wielobranż. Patryk Maciąg  Jabłonna Piotrków II 62
PHU "MARIO" Mariusz Ziętek Jabłonna Jabłonna II 40
Pawilon Wielobranżowy Lucyna Ciupak Janów Lubelski Biała II
Sklep wielobranżowy "Maksim" Janów Podlaski ul. Parkowa 3
F.H.U. "Dores" Dorota Woźńiak Delikatesy DORES - PLUS Jastków Marysin ul. Ziemska 50
Banucha s.c. Kamionka Samoklęski Kol. I 14
Sklep spożywczo - przemysłowy Kąkolewnica Turów 83
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KDM Kodeń ul. Zastodolna 17
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KDM Kodeń ul. Rynek 14
Sklep spożywczo-przemysłowy Konstantynów ul. Janowska 36a
Handel Art. Spoż.-przem. Krasnystaw ul. Czysta 16
Sklep spożywczy Krasnystaw ul. Tokarzewskiego 1
SKLEP SPOŻYWCZY Krasnystaw ul. Sobieskiego 7 A
Sklep spoż.-przemysłowy Krasnystaw ul. Piłsudskiego 30
Delikatesy "u Barbary" Krasnystaw ul. Mostowa 39
Sklep ogólno-spożywczy Kraśnik ul. Racławicka 5
Handel art.. Spoż.-przem.. M. Bednarz - J. Śliwińska Księżpol ul. Biłgorajska 7a
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lubartów ul. Lubelska 38
Bogusz  s.j. Lublin ul. Nadbystrzycka 87
Chomax FHU Bożena Choina Lublin Al. Racławickie 31
Sklep "Orion" Lublin Łuszczów I 132c
ELMAG sp.j. Lublin ul. Roztocze 10
Delikatesy "BŁONIE" Lublin ul. Ułanów 10
Delikatesy "Tulipan" s.c. Lublin ul. Tulipanowa 80
Delikatesy "KORAL" Lublin ul. Bursztynowa 1
Sklep spoż. "KULA" Lublin ul. Motorowa 2
Firma Handlowo - Usługowa "EWDAR" Ewa Kułak Lublin Krężnica Jara 346
A&T Anna Kwiatkowska Lublin ul. Sekutowicza 35
Sklep Spożywczo- przemysłowy "LENA" Lublin ul. Majdan Tatarski 31
Sklep spoż.-przemysłowy Lublin ul. Plagego i Laśkiewicza 9 A
ERMAG Waldemar Mazur Sp.j. Lublin ul. Wołodyjowskiego 4
Delikatesy Mydlak Wiesława Lublin ul. Kunickiego 216
Sklep Spożywczo-Przem. S.C. Lublin Biskupie Kolonia 24
Handel Artykułami Spożywczymi Lublin ul. Sierpińskiego 4
Delikatesy "Ty i Ja" Lublin ul. Nadbystrzycka 11
COMEX P.H. M. i W. Wcisło Sp. J. Lublin ul. Tumidajskiego 18 a
PHU SAWANA E. Wiechnik, H Wiechnik S.J. Lublin ul. Radości 2C
PHU SAWANA E. Wiechnik, H Wiechnik S.J. Lublin ul. Braci Wieniawskich 5
P.H.U. Meble Biurowe (Sklep Spożywczy) Lublin ul. Żelazowej Woli 12
Delikatesy Dantello Lublin Prawiedniki 25
FIRMA "KAREN" Agnieszka Kosak Łabunie ul. Parkowa 3
Delikatesy Dyszewski Krzysztof Łęczna ul. Wierzbowa 9 A
PHU "Staś" Spółka  Jawna S. Bosak i S. Hyz Łukowa Chmielek 206 B
Sklep spoż.- przem. ADAM-POL Puhacz Joanna Łukowa Łukowa 552
Sklep "Bartex" Michów ul. Rynek I
Sklep spoż-przem. "Bartex" Michów ul. Rynek II / 5
F.H.U. NATURA Michów Rudno, ul. Spacerowa 45
Sklep spoż. - przem. O"KEY Międzyrzec Podlaski ul. Kruczkowskiego 1
Sklep spożywczy Milejów ul. Partyzancka 14
PHU Kowal & Janik Market "KOJA" Modliborzyce ul. Piłsudskiego 41
Sklep spożywczy Nałęczów ul. 1-go Maja 3
Sklep spożywczy Nałęczów ul. Partyzantów 12
Sklep "DORESIK" Nałęczów Ożarów 41
Sklep spoż.-przem. "Stefek" Niedrzwica Duża Strzeszkowice Duże 262
FH-U "SPO-MET" Żukiewicz Czesław Niedrzwica Duża ul. Kraśnicka 82
Delikatesy "U BARYŁY" Niemce Jakubowice Konińskie 2 E
P.H.U. "MAKPOL" Sp.J. Mazurkiewicz, Kozialska Opole Lubelskie ul. T. Kościuszki 10
PUH "Fimar" Parczew ul. Plac Wolności 9
P.H.U. SAWANA Piaski ul. Lubelska 76
PHU SAWANA E. Wiechnik, H. Wiechnik S.J. Piaski ul. Lubelska 80
Piekarnia Cukiernia KAMEX s.c. Polichna Pierwsza Polichna Pierwsza 3A
Delikatesy "Jędruś" Lewandowski Andrzej Puławy ul. Radomska 18 Góra Puławska
Sklep "ANIA" Puławy ul. C. K. Norwida 25A
Sklep "Małgorzata" Puławy ul. Wróblewskiego 15
P.H.U. Tomasz Chudek Radzyń Podlaski Biała 47C
Firma Handlowa Danuta Kopińska Radzyń Podlaski ul. Zbulitowska 15
Handel-Hurt Detal "Łukasz"-usługi Rokitno Lipnica 108a
Delikatesy Centrum Jacek Szymański Ryki ul. Słowackiego 15b
Delikatesy Centrum Jacek Szymański Ryki ul. Wyczółkowskiego 8
PPH-U "BRUNPOL" Siennica Nadolna Krupe 157
Handel Art.. Spożywczymi Marek & Alicja Śliwińscy s.c Skierbieszów ul. Parkowa 17
Firma Handlowa Sosnowica ul. Wojska Polskiego 106
Sklep wielobranżowy 2 Stary Brus Stary Brus 88
Sklep spoż. - przem. Nr 2 Jacek Poznański Szczebrzeszyn ul. Zamojska 5
Handel Art.. Spoż. p Przem. Szczebrzeszyn ul. Słodka 5 Klemensów
Delikatesy Mydlak Wiesława Świdnik Kalinówka 157
Sklep spożywczo-przemysłowy Tarnawatka ul. Lubelska 41
Sklep spoż. " przemysł Cap Marek Tarnogród Rynek 7
VITO SP. Z O.O. Terespol ul. Bohukały 66
FHU "DORES" Tomaszowice Tomaszowice 35 A
Dom Handl-Usług. Prymus Tomaszowice Kol .52 A  
MPM STUDIO Małysz Przemysław Trawniki Trawniki 611
P.P.H.U."Emar" Tuczna Tuczna 206
Bogusz s.c. Turobin ul. Rynek 27
Piotr Kraś Tyszowce ul. Kościelna 1
Produkcja pieczywa Urszulin ul. Kwiatowa 11
Sklep spożywczo-przemysłowy "GABI" Urzędów ul. Rynek 27
Sklep Wielobranżowy Józef Banach Wilkołaz Wilkołaz Pierwszy 16
G.S. "Samopomoc Chłopska" w Wilkowie Wilków Wilków 47
Firma Handlowa Mini Mal - Izabela Makaruk Wisznice ul. Fabryczna 10
Sklep Wielobranżowy Wojciechów Wojciechów 148 A
Sklep spożywczo " przemysłowy "DUO" Wojciechów Palikije II / 92
FENIX s.c. Sprzedaż art. Spoż.-przem. J.R.Kostrubała Zamość ul. Lubelska 48
Pawilon Handlowy Zamość ul. Wiejska 17
Artykuły spożywcze Anna Wróbel Zwierzyniec ul. Skwerkowa 4 A
Sklep spoż.-przemysł. Żmudź 49 Żmudź 49

PLAKAT


Lista sklepów .pdf
Regulamin konkursu .pdf
« Wróć