Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM

Operator Polskiej sieci Handlowej Lewiatan w województwie lubelskim 

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM

Operator Polskiej sieci Handlowej Lewiatan w województwie lubelskim 

O Nas

RAZEM

Stowarzyszenie powstało w 2002 roku z potrzeby wspólnych działań rodzimego środowiska kupieckiego. Decyzję o zrzeszeniu się podjęło czterdziestu trzech członków założycieli. Są to właściciele sklepów z terenu województwa lubelskiego.
Pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Członków Założycieli odbyło się 25. 10. 2002 r.
Początkowym spotkaniom towarzyszyło wiele emocji oraz wątpliwości, jaką przyjąć formę działalności i organizacji. nikt nie miał wątpliwości, że działania w grupie są warunkiem sprawnego funkcjonowania oraz są gwarantem konkurencyjności rozwoju.

Wspólne negocjacje umożliwiają uzyskanie atrakcyjniejszych cen zakupu, organizowanie jednolitych promocji, reprezentację interesów kupieckich w środowiskach lokalnych oraz we współpracy z samorządami. Mając na uwadze te aspekty została podjęta decyzja o rejestracji Stowarzyszenia, które najlepiej zabezpieczy interesy kupców naszego regionu.

Po kilku miesiącach wspólnych działań w 2003 roku podjęto decyzję o uruchomieniu działalności gospodarczej, która pozwala na wypracowanie zasobów finansowych, które przeznaczane są na:

  • wizualizację wewnętrzną i zewnętrzną sklepów,
  • przygotowanie i wykonanie projektów aranżacji sklepów,
  • przygotowanie plakatów i gazetek promocyjnych kolportowanych bezpośrednio do konsumentów,
  • wypłatę prowizji dla kupców z tytułu realizacji wspólnej polityki handlowej,
  • szkolenia dla kupców oraz personelu, sklepów RAZEM
  • organizację pracy biura.
  • integrację środowiska kupieckiego.

Lewiatan - Razem

W grudniu 2009 roku Zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o współpracy z ogólnopolską siecią handlową LEWIATAN. Skutkiem tej decyzji dotychczasowa nazwa sieci regionalnej RAZEM przybrała nazwę LEWIATAN-RAZEM. W sposób znaczący została poprawiona oferta dla uczestników sieci co przekłada się bezpośrednio na wzrost konkurencyjności.

Dbając o interes finansowy prowadzone są również działania społeczne. Kupcy uczestniczą w pracach samorządów lokalnych. W porozumieniu z innymi sieciami i stowarzyszeniami aktywnie uczestniczą w działaniach mających na celu zabezpieczenie interesów rodzimego kupiectwa. Kontrolują plany przestrzennego zagospodarowania i prawidłowość ich realizacji.

Geneza sieci Lewiatan - Razem

Scroll to Top