Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM

Operator Polskiej sieci Handlowej Lewiatan w województwie lubelskim 

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM

Operator Polskiej sieci Handlowej Lewiatan w województwie lubelskim 

Informacje

IDEA

Ideą Stowarzyszenia są działania i inicjatywy wspomagające rozwój i funkcjonowanie zrzeszonych w nim podmiotów gospodarczych. Członkowie Stowarzyszenia biorą aktywny udział w pracy na rzecz organizacji, którą tworzą.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu osób, są to kupcy prowadzący własne sklepy. Jest to gwarancją dbałości o interesy sklepów zrzeszonych Stowarzyszeniu i Sieci Lewiatan-Razem.

Strukturę Stowarzyszenia tworzą: Zarząd, księgowość, dział handlu i promocji, dział analityczno-informatyczny, dział technologii, marki własnej i kontaktów z kupcami oraz sekretariat.

ZARZĄD

Agnieszka Kasprzak

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Krzysztof Ocysek

Wiceprezes

Elżbieta Tomczyk

Sekretarz

Mariusz Bogusz

Członek

Ireneusz Lewczuk

Wiceprezes

Andrzej Ilczuk

Skarbnik

Jarosław Jurkiewicz

Członek

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Golanko

Przewodnicząca

Anna Wójcik

Członek

Ireneusz Chmiel

Członek

Radosław Woźniak

Członek

Bogumiła Tokarz-Droździel

Członek

Sąd Koleżeński

Krzysztof Tarnawski

Przewodniczący

Henryk Lenart

Członek

Bożena Choina

Sekretarz

Scroll to Top