Wydarzenia

Walne Sprawozdawcze SKiPP „RAZEM” za rok 2011.

Aug 1, 2012

W marcu 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem” w Lublinie. Walne przyjęło i zatwierdziło sprawozdania za rok 2011 i udzieliło absolutorium organom statutowym na kolejny rok w niezmienionym składzie.

« Wróć